Majos-Mucsfa Társult Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Majos-Mucsfa Társult Evangélikus Egyházközség
Kismányok
 

Kismányok

Kismányok

Az 1718 és 1720 között érkezett német telepesek alapítják a gyülekezetet. Első lelkészük Walther Rudolf, aki valószínűleg 1718 és 1722 között szolgál itt. Utóda Egerland János (1722-1727). 1728-ban imaházat építenek maguknak. Ekkor már Tonsoris Miklós (1728-1730) a lelkészük. Ebből az időből maradtak fenn az első anyakönyvek. Filiaként ide tartozott ekkor Bátaapáti, Hidas, Izmény, Majos, Mucsfa, Tófű és Zsibrik. Ezután Widder András Kristóf (1730-1731), Gerhard János (1731-1732), Weiss Mihály (1732-1742) és (1749-1767), közben Vörös Zsigmond (1742-1749), Weiss Jánus Frigyes (1767-1775), Wilfinger János Ernő (1775-1778), Clement Dániel (1778-1783), Christlieb Frigyes Márton (1783-1799) a gyülekezet lelkésze.

Az 1781-ben megjelent türelmi rendelet kihirdetése után elődeink éltok a lehetőséggel, a filiák fokozatosan leváltak, a kismányokiak pedig szervezni kezdték a templom építését. Az alapkőletétel 1785. november 2-án történt. A falat még abban az évben 1 rőf magasságig fafalazták. Az építkezést35 teljes vagyonos gazda és 12 földbirtokos gazda indította el, és saját erőből fejezte be. Adakozással, munkát és fáradtságot nem ismerve semmi áldozat nem volt számukra terhes a nagy mű érdekében. És Isten velük volt, az ő hatalma segítette a vállalkozásukat. Már a következő évben elkészült volna a templom, ha előre nem látott akadályok nem történnek. Alig 2 év múlva, 1788 nagypéntekjén már a templomban tartottak istentiszteletet. Belső kialakulásában még nagyon sok hiányosság volt, a régi kis templomból hozták a szószéket és az oltárt.

1792-ben szerelték fel a toronyórát, amelynek belsejében, található a készítő mester neve: Heinrich Haag, kis és nagy órákat készítő mester, 1792. 1794 augusztusának utolsó vasárnapján Maagl János ajándékozott 4 darab nagy gyertyatartót. A mostani oltár a szószék süvegével együtt 1800-ban készült el, és ekkor is helyezték el. Mindkettő Kausser József képfestő és szobrász nevéhez kötődik. Az ő munkája a papi család zárt külön ülőkéje is. Megállapodtak vele a keresztelőoszlop elkészítésében is, de közben a mester meghalt, így azt két fia készítette el. 1801. május 14-én, Jézus mennybemenetelének napján lett felszentelve. Húsvét napján ajándékozta gróf Batthyány kőfaragója, Dittel Kristóf Benjámin a templomnak az oltáron mai napig meglévő márványkeresztet. A nevezet kőfaragó mester Rác-Peterden, Baranya megyében lakott, évente felkereste templomunkat és úrvacsorát vett. 1807. augusztus 20-án kötött szerződést. a gyülekezet Rotchal József bonyhádi orgonaépítő mesterrel egy nagyobb orgona építéséről a kisebb helyére. Ugyanakkor megegyeztek Füglein Mihály asztalosmesterrel is az orgonaszekrény elkészítéséről, miért a gyülekezet vállalta 1000 korona kifizetését, illetve hogy a kis orgonát átengedi kettejüknek. Az építés elkezdődött, de a mester nem tudta befejezni, mert 1808. április 1-jén meghalt.. A munkát Marschall József bonyhádi orgonaépítő fejezte be. A lakkozást és az aranyozást a helybeli asztalosmester, Becht Jakab készítette 265 koronáért 1809 novemberében. Maga az épület barokk stílusban épült. Ez az épület több mint 200 év óta kisebb javítások, felújítások révén a mai napig áll.

Mindez már Hittig András lelkészi szolgálata alatt történt, aki 1799 és 1817 között volt a gyülekezet lelkésze. Őt követően a gyülekezet lelkészei: Fuhrmann János (1817-1868), Lagler Lajos (1868-1897), Genersich Tivadar(1898-1909), Péter Sándor (1909-1925), Lang János (1926-1956). Ő volt az utolsó helyben lakó lelkész. Ezután 1980-ig Karl Béla Majosról, illetve Nagymányokról helyettesített. 1980 óta pedig a Majoson lakó lelkész, vagy az ott helyettesítő lelkész látja el a szolgálatot itt is.

Gyülekezetünk 1945-ig nagy lélekszámú volt, 500 fő. A kitelepítés során már nagyon megcsappant a lélekszám, ez 110 főt jelent. Ez kis gyülekezet erejét meghaladó feladatokra vállalkozik a már említett felújítások mellett még teljes körű orgonafelújítást is kezdett. Ezek a munkálatok nagy anyagi áldozatra késztetik a gyülekezeti tagokat, de emellett is komoly fizetési hátrányban vagyunk. Az épületben 10 éve rendszeresen fúvóstábor van a templom kitűnő akusztikája miatt.

A gyülekezet 2000-ben határozta el a teljes toronyszerkezet javítását, rézlemezzel történő borítását, a tetőszerkezet javítását, lécezését és új cserépfedését. A tetőszerkezet elkészült, a toronyszerkezet javítása anyagi okok miatt eltolódott. Célunk, hogy templomunkat a magunk és a jövő nemzedék számára megőrizzük.

Kaufmann Jakab
presbiter

Társoldalak
Majos
Mucsfa
 
Képek

angol_tábor_01
angol_tábor_02
angol_tábor_03
angol_tábor_04
angol_tábor_05
angol_tábor_06
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster