Majos-Mucsfa Társult Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Majos-Mucsfa Társult Evangélikus Egyházközség
Majos
 

Majos

Majos

A majosi gyülekezet élete 1720-ban kezdődött. Kun Ferenc földbirtokossal ekkor kötött szerződést 28 evangélikus vallású család. A szerződés az ő Majosra telepítésükről szólt, ami által a falu lakosai lettek. Az így kialakult gyülekezet első lelkésze Bertram János (1722), akit Schwarzwalder Jeremiás (1722-1723), majd Widder András Kristóf (1723­1727) követ. Ekkortól maradtak fenn az anyakönyvek, Widder 1727-ig végezte a faluban a szolgálatát. Ennek a pécsi katolikus püspök vetett véget 1727-ben azzal, hogy elűzte a lelkészt. Az 1727 és 1729 között itt szolgált Egerland Jánost is elűzik, 1749-ig nincs lelkészük. Ekkor kerül ide Hajnóczy Samuel, de néhány hónap múlva őt is elűzik, s csak a türelmi rendelet után lehet újra lelkészük Hagen Pál János (1784-1785) személyében. 1784­ben következett be az itt élők életében egy csodálatos esemény: ezév április 21-én elhelyezték a mai templom alapkövét. Ugyanabban az évben november 5-én felszentelték az 1200 lélek számára épült barokk stílusú templomot. A mai gyülekezet életében is ünnepként szerepel november 5.

1785 és 1827 között Traugott (Geréb) Péter a gyülekezet lelkésze. Őt Ritter András József (1827-1847), majd Schleining Károly (1847-1885) követi. Élete utolsó éveiben több segédlelkész segít a szolgálatban. Wiesner Boldizsár (1885-1907) után Szücs Imre segédlelkészként került ide, 1909-ben választják parókussá, s 1920-ig szolgál itt. Ezután Tinschmidt Sándor (1920-1931) és dr. Schlitt Gyula (1932-1947) a gyülekezet lelkésze.

1932-ben kezdődött a Schlitt Gyula lelkész által tervezett lelkészlakás építése. Az épületet még abban az évben elkészült. 1938-ban a templomtorony renoválására került sor. 1946 a következő fontos időpont: ekkor volt a rettegett kitelepítés. Az 1200 lelkes német ajkú gyülekezet 180 főre csökkent. A szomorúságot még fokozta az a pillanat, amikor a templom legnagyobb és legkisebb harangját összetörték és elvitték.

1947-ben Schlitt Gyula bonyhádi lelkész lett, de 1951-ig még helyettesít itt. 1951-től Karl Béla került ide helyettes lelkészként, majd rendes lelkésznek választják. 1970-ben Nagymányokra költözött, s ezután 1985-ig az alsónánai lelkész, Klenner Gyula gondozta. 1986 és 1989 között a Mázán lakó Brebovszkyné Pintér Márta segédlelkész látja el Mucsfával és Mekényessel együtt. 1989 óta van újra helyben lakó lelkésze: ifj. Cserháti Sándor (1989-1999), Lengyel Henriett segédlelkész (1999-2000) és 2000-től Makán Hargita, aki az egyházközség megválasztott lelkésze. Az ő szolgálati területük Majos mellett Mucsfa és Kismányok.

A "maradék nép" azonban hűséges Istenhez, a valláshoz és a templomhoz. Ennek a következménye a templom külső renoválása, amire 1991-ben került sor. 2000-ben a II. Világháború áldozatainak állított emléktáblát a gyülekezet. És ekkor került sor a lelkészlakás tetőszerkezetének a felújítására. 2001 márciusában új irodahelyiséggel, teakonyhával, felújított gyülekezeti teremmel gazdagodott az egyházközség. Jelenleg a megújult gyülekezeti terem berendezésére gyűjt ez a maroknyi ember kitartóan és lelkesen. A jövőre nézve terveink között szerepel a lelkészlakás külső, a templom belső tatarozása.

Bechtel János
felügyelő

Társoldalak
Kismányok
Mucsfa
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster